Ian Burns @ Qingdao | Beijing Beatles

Ian Burns Beijing Beatles: Street Musician @ Qingdao Train Station

“Ian Burns @ Qingdao Train Station” was photographed at the end of Bathing Beach No. 6 near the Qingdao Shinan District Railway Station working on his new single. Ian Burns, an original slacker from the UK, has relocated to Beijing.
Ian Burns @ Qingdao | Beijing Beatles
5 (100%) 4 votes

Share This: